Giá yến sào

Bạch Yến

1.500.000 VND

1.900.000 VND

-27%

3.600.000 VND

4.400.000 VND

-22%

2.800.000 VND

4.100.000 VND

-46%

3.400.000 VND

3.800.000 VND

-12%

4.200.000 VND

4.900.000 VND

-17%

Đăng ký nhận thông tin TẠI ĐÂY

Thông tin liên lạc 0909.908.809

0901.671.112